MS-55174 Intermediate Microsoft Word 2016

Czas trwania kursu:
1 dzień
Cena:
799 zł netto
Kategoria:
MICROSOFT OFFICE 2016
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Użycie zaawansowanych narzędzi edycji.
 • Praca z obrazami: rozmieszczanie, zmiana rozmiaru, zawijanie tekstu wokół obrazu, obramowanie i użycie efektów.
 • Ustawianie orientacji i układu strony.
 • Praca z kolumnami.
 • Praca z podziałem stron i sekcji.
 • Widoki dokumentu, okienko nawigacji, oglądanie wielu okien.

Paweł Kiraga, Microsoft Certified Trainer

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżkach: MOS: Word 2016, MOE: Word Expert 201, MOM: 2016 Master

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Advanced Formatting
  Shading and Borders
  Exercise: Using Shading and Borders
  Setting Line and Paragraph Spacing
  Changing Styles
  Exercise: Changing Styles
  Paragraph Marks and Other Formatting Symbols
  Exercise: Using Formatting Symbols

 • Module 2: Working with Tables
  Inserting a Table.
  Exercise: Insert a Table.
  Table Styles
  Exercise: Adding Styles to a Table
  Formatting a Table
  Exercise: Formatting a Table

 • Module 3: Working with Images
  Inserting Images
  Exercise: Insert an Image into a Microsoft Word Document
  Placing and Sizing Images
  Exercise: Place and Size an Image in a Microsoft Word Document
  Wrapping Text around an Image
  Exercise: Wrapping Test around an Image
  Adjusting Images
  Exercise: Adjusting Images in Microsoft Word
  Borders and Effects
  Exercise: Adding Borders and Effects to Images in Microsoft Word

 • Module 4: Page Layout
  Orientation and Paper Size
  Working with Columns
  Exercise: Changing the Page Setup
  Advanced Formatting
  Working with Fields
  Page and Section Braks
  Exercise: Adding Page and Section Breaks

 • Module 5: Working with Illustrations
  Adding and Editing Charts
  Exercise: Working with Charts
  Working with Clip Art
  Exercise: Working with Clip Art
  Using Shapes
  Exercise: Adding Shapes
  Working with SmartArt
  Exercise: Working with SmartArt
  Creating Captions
  Using Building Blocks
  Exercise: Inserting a Building Block in Your Document

 • Module 6: Viewing Your Documents
  Document Views
  Using the Navigation Pane
  Multiple Windows
  Exercise: Working with Multiple Windows

 • Module 7: New Features Since 2013
  Editing PDF Documents in Microsoft Word
  Exercise: Editing a PDF in Word
  Using Live Layout and Alignment Guides
Formularz zgłoszeniowy

MS-55174 Intermediate Microsoft Word 2016

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa