MS-55175 Advanced Microsoft Word 2016

Czas trwania kursu:
1 dzień
Cena:
799 zł netto
Kategoria:
MICROSOFT OFFICE 2016
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Praca ze spisem treści.
 • Praca z przypisami dolnymi i końcowymi.
 • Wstawianie cytatów, bibliografii oraz indeksów.
 • Wykorzystanie komentarzy.
 • Śledzenie zmian, wraz z akceptowaniem i odrzucaniem zmian.
 • Porównywanie i łączenie dokumentów.
 • Użycie korespondencji seryjnej, tworzenie kopert i etykiet.
 • Zabezpieczanie dokumentów.
 • Korzystanie z zakładek, znaków wodnych.
 • Dostosowywanie Wstążki.

Paweł Kiraga, Microsoft Certified Trainer


Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżkach MOE: Word Expert 2016, MOM: 2016 Master

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Working with Long Documents
  Adding a Table of Contents
  Updating a Table of Contents
  Delting the Table of Contents
  Exercise: Insert and Update a Table of Contents
  Footnotes and Endnotes
  Exercise: Working with Footnotes
  Inserting Citations and a Bibliography
  Exercise: Insert Citations and a Bibliography
  Adding an Index
  Exercise: Inserting an Index
  Inserting a Table of Figures
  Inserting and Updating a Table of Authorities
  Creating an Outline

 • Module 2: Review and Collaborating on Documents
  Adding Comments
  Exercise: Adding Comments to a Document
  Tracking Changes
  Exercise: Tracking Changes
  Viewing Changes, Additions, and Comments
  Exercise: Viewing Markup
  Accepting and Rejecting Changes
  Exercise: Accepting and Rejecting Changes

 • Module 3: Comparing and Combining Documents
  Comparing Documents
  Exercise: Comparing Documents
  Combining Documents
  Exercise: Combining Documents

 • Module 4: Managing Mailings
  Creating Envelopes and Labels
  Exercise: Printing an Envelope
  Using Mail Merge
  Exercise: Using Mail Merge

 • Module 5: Protecting Documents
  Making Microsoft Word Documents Read Only
  Password Protect Word Documents
  Removing Metadata from Files
  Restrict Formatting and Editing
  Exercise: Protecting a Document

 • Module 6: Random Useful Items
  Add bookmarks to a document and use them to jump around a document.
  Add watermarks to a Microsoft Word document.
  Add titles to sections.
  Insert built-in fields.
  Use the Go To feature.
  Customize the ribbon.
  Prepare a document for internatiolization and accessibility.

 • Module 7: New Features as of 2013
  Using the Cloud
  Exercise: Using the Cloud
  Resume Reading Feature

 • Module 8: New Features in Word 2016
  Ink Equations
  Version History
  Shape Formatting
  Sharing
Formularz zgłoszeniowy

MS-55175 Advanced Microsoft Word 2016

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa