MS-55199 SharePoint 2016 End User Training

Czas trwania kursu:
3 dni
Cena:
2199 zł netto
Kategoria:
SHAREPOINT SERVER
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • kluczowe elementy nawigacji witryn SharePoint
 • tworzenie i konfiguracja list
 • tworzenie i konfiguracja bibliotek dokumentów
 • omówienie funkcji wersjonowania
 • tworzenie i modyfikacja widoków list
 • tworzenie podwitryn i wykorzystanie szablonów
 • konfiguracja stron
 • wykorzystanie InfoPath do edycji list
 • zarządzanie kolumnami witryny i typami zawartości
 • integracja z pakietem Office
 • konfiguracja uprawnień
  Łukasz Zajączkowski, Microsoft Certified Trainer

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: SharePoint 2016 Introduction
  SharePoint 2016 Introduction
  Lab: Team Site Navigation

 • Module 2: SharePoint List Basics
  SharePoint List Basics
  Lab: SharePoint List Basics

 • Module 3: Library Basics
  Library Templates
  Creating Libraries
  Managing Documents and Versioning
  Lab: Library Basics

 • Module 4: Working with Lists and Library Views
  Default Views
  Custom Views
  Lab: Working with Lists and Library Views

 • Module 5: Working with Sites
  Site Templates
  Creating Sites
  Site Navigation
  Lab: Working with Sites

 • Module 6: Page Content
  Wiki Library Pages
  Web Part Pages
  Working with Web Parts
  Lab: Page Content

 • Module 7: Forms Library
  Creating a Forms Library
  Creating InfoPath Forms
  Publishing InfoPath Forms to SharePoint
  Lab: Forms Library

 • Module 8: Site Columns and Content Types
  Site Column Gallery
  Creating Site Columns
  Site Content Type Gallery
  Creating Content Types
  Lab: Site Columns and Content Types

 • Module 9: Office Integration
  Excel Integration
  Outlook Integration
  Access Integration
  Lab: Office Integration

 • Module 10: Managing SharePoint Site Permissions
  SharePoint Groups
  Assigning Permissions
  Permission Levels
  Permissions Inheritance
  Lab: Managing SharePoint Site Permissions

 • Module 11: Participating in User Communities
  Configure User Profiles and My Sites
  Newsfeeds
  People Newsfeeds
  Document Newsfeed
  Site Newsfeed
  Tag Newsfeed
  Managing Personal Sites
  Lab: Participating in User Communities
Formularz zgłoszeniowy

MS-55199 SharePoint 2016 End User Training

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa