MS-55200 SharePoint 2016 Power User Training

Czas trwania kursu:
2 dni
Cena:
1999 zł netto
Kategoria:
SHAREPOINT SERVER
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • tworzenie workflow przy pomocy aplikacji SharePoint Designer
 • zastosowanie i konfiguracja wbudowanych obiegów
 • wykorzystania Magazynu Terminów i zarządzanych metadanych
 • implementacja identyfikatorów dokumentów
 • wykorzystanie funkcji publikowania
 • tworzenie zestawów dokumentów
 • konfiguracja nawigacji zależnej od metadanych
 • tworzenie zewnętrznych typów zawartości
 • tworzenie i konfiguracja polis
  Łukasz Falaciński, Microsoft Certified Trainer

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Content Approval
  Enabling Content Approval
  Content Approval Workflows
  Lab: Content Approval

 • Module 2: Creating Custom Workflows with SharePoint Designer 2013
  Workflow Basics
  Custom List Workflows
  Workflow Actions
  Workflow Conditions
  Workflow Initiation Form
  Resusable Workflows
  Lab: Creating Custom Workflows with SharePoint Designer 2016

 • Module 3: Working with Managed Metadata
  Creating a Term Store Group and Term Set
  Creating Metadata Columns in Lists and Libraries
  Publishing Content Types
  Lab: Working with Managed Metadata

 • Module 4: Business Connectivity Services
  Business Connectivity Service Basics
  Creating an External Content Type iwth SharePoint Designer
  Creating a List from an External Content Type
  Lab: Business Connectivity Services

 • Module 5: Information Management Policy
  Information Management Policy Basics
  Defining Information Policy for a Content Type
  Defining Information Policy for a List
  Lab: Information Management Policy

 • Module 6: Content Organizer
  Activating the Content Organizer Feature
  Configuring Content Organizer Settings
  Confiugring conetnt Organizer Rules
  Lab: Content Organizer

 • Module 7: Document ID Service
  Activating the Document ID Feature
  Configuring Document ID Settings
  Linking Documents Using Their Document ID
  Lab: Document ID Service

 • Module 8: Document Sets
  Activating the Document Sets Feature
  Creating a Document Set Content Type
  Adding a Document Set Content Type of a Library
  Lab: Document Sets

 • Module 9: SharePoint Server Publishing Infrastructure
  Activating the SharPoint Server Publishing Infrastructure
  Publishing Infrastructure Basics
  Creating Pages wiht Page Layouts
  Lab: SharePoint Server Publishing Infrastructure

 • Module 10: Configuring and Consuming Site Search Results
  Search SharePoint for Content
  SharePoint Search Center
  Lab: Configuring and Consuming Site Search Results
Formularz zgłoszeniowy

MS-55200 SharePoint 2016 Power User Training

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa