MS-55238 SharePoint Online for Administrators

Czas trwania kursu:
3 dni
Cena:
2399 zł netto
Kategoria:
SHAREPOINT ONLINE
Terminy kursów:

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Introduction to Office 365 and SharePoint Online
  Introduction to the Office 365 Administration Center
  Configure Reporting
  Accessing SharePoint management tools
  Accessing security and compliancy
  Managing Office 365 and SharePoint Online with PowerShell
  Comparing On Premises SharePoint with SharePoint Online
  User identity in Office 365 and SharePoint Online
  Manging user domains
  Building Hybrid scenarios
  OneDrive and Sites redirection
  Yammer redirection
  Understand hybrid search
  Hybrid business data connectivity
  Hybrid taxonomy
  Lab: Configuring the Office 365 environment

 • Module 2: Working with Site Collections
  Introduction to classic and modern admin centers
  Creating Site Collections
  Defining ownership and security for site collections
  Configuring Storage
  Configure External Access to site collections
  Recovering site collections
  Configure external sharing
  Managing site collections with PowerShell
  Lab: Managing Site Collections

 • Module 3: Managing User Profiles
  Overview of the profile service
  Defining profile properties
  Map profile properties to a term store
  Creating custom profile properties
  Managing audiences
  Creating audiences
  Managing user profile policies
  Configure trusted my site host locations
  Configure preferred search center locations
  Defining read access permission levels
  Configuring newsfeed options
  Setup email notifications
  Configure my site cleanup
  Lab: Managing the User Profile service

 • Module 4: Working with Data Connections
  Introduction to Data Connections
  Ovewview of PowerApps, Flow and PowerBi
  Overview of the business connectivity service
  Introduction to BDC definition files
  Creating BDC definition files
  Introduction to the secure store service
  Configuring the secure store service
  Creating secure store target application settings
  Configure connections to cloud services
  Configure connections to on-premises services
  Tools to build data connections
  Creating external content types
  Building external lists using external data
  Lab: Managing the business data connectivity service

 • Module 5: Managing the Term store
  Overview of the term store
  Understanding terms and life cycle management
  Creating term groups
  Creating the term store
  Creating Term Sets in the UI
  Creating Term Sets via importing via a CSV
  Creating terms in the UI
  Creating terms via PowerShell and CSOM
  Manage terms with synonyms and pinning
  Configure delegated administration
  Overview of the term store
  Understanding terms and life cycle management
  Creating term groups
  Creating the term store
  Creating Term Sets in the UI
  Creating Term Sets via importing via a CSV
  Creating terms in the UI
  Creating terms via PowerShell and CSOM
  Manage terms with synonyms and pinning
  Configure delegated administration
  Lab: Creating and Managing the Term StoreCreating and Managing the Term Store

 • Module 6: Configuring Search
  An Introduction to the search service
  Classic versus Modern search experience
  Understanding Managed Properties
  Create Managed Properties
  Manage Authoritative pages
  Understand Result sources
  Create and configure result sources
  Understand Query rules
  Promoting results through query rules
  Remove search results from the index
  Exporting search configurations
  Importing search configurations
  Lab: Managing and configuring the Search Service

 • Module 7: Configuring Apps
  An Introduction to Apps
  Understanding the App Catalog
  Building the App catalog
  Adding Apps to the catalog
  Add Apps to your SharePoint sites
  Adding Apps via the marketplace store
  Manage App licensing
  Configure store access settings
  Monitoring app usage
  Lab: Configuring Apps

 • Module 8: Enterprise Content Management in SharePoint Online
  An Introduction to ECM in SharePoint Online
  Components of ECM
  Office 365 versus classic compliancy
  Understanding In-Place records management
  Configure In-Place records management
  Understanding the records center
  Build and configure a records center
  Understanding the compliancy policy center
  Build a compliancy policy center and configure policies
  Discover the security and compliancy center
  Configure an eDiscovery center
  Build an eDiscovery case
  Understand data loss prevention
  Build a data loss prevention policy and query
  Working with classification and data governance
  Lab: Configuring ECM in SharePoint Online

 • Module 9: Manage options for SharePoint Online
  Configure OneDrive features
  Configure use of Yammer or Newsfeeds
  Understand Information Rights Management
  Configure Information Rights Management
  Define site classification options
  Understand early release options for Office 365
  Configure Early release options for your Office 365 tenant
  Manage Access Control
  Lab: Configure options for SharePoint Online
Formularz zgłoszeniowy

MS-55238 SharePoint Online for Administrators

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa