MS-55316 Administering a SQL Database (dawniej MS-20764)

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
SQL SERVER
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • modele odtwarzania, tworzenie i odtwarzanie kopii w SQL Server 2016
 • konta, użytkownicy, role i uprawnienia w SQL Server 2016
 • automatyzacja zadań czyli zarządzanie SQL Server Agent
 • monitorowanie SQL Server 2016
 • administracja SQL Server 2016 za pomocą PowerShell

Dariusz Brejnak, Microsoft Certified Trainer

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSA: SQL SERVER 2016 DAtabase Administration, MCSA: Microsoft Dynamics 365, MSCA: Microsoft Dynamics 365 for Operations
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: SQL Server Security
  Authenticating Connections to SQL Server
  Authorizing Logins to Connect to databases
  Authorization Across Servers
  Partially Contained Databases
  Lab: SQL Server Security

 • Module 2: Assigning Server and Database Roles
  Working with Server Roles
  Working with Fixed Database Roles
  User-Defined Database Roles
  Lab: Assigning Server and Database Roles

 • Module 3: Authorizing Users to Access Resources
  Authorizing User Access to Objects
  Authorizing Users to Execute Code
  Configuring Permissions at the Schema Level
  Lab: Authorizing Users to Access Resources

 • Module 4: Protecting Data with Encryption and Auditing
  Options for auditing data access in SQL Server
  Implementing SQL Server Audit
  Managing SQL Server Audit
  Protecting Data with Encryption
  Lab: Using Auditing and Encryption

 • Module 5: Recovery Models and Backup Strategies
  Understanding Backup Strategies
  SQL Server Transaction Logs
  Planning Backup Strategies
  Lab: Understanding SQL Server Recovery Models

 • Module 6: Backing Up SQL Server Databases
  Backing Up Databases and Transaction Logs
  Managing Database Backups
  Advanced Database Options
  Lab: Backing Up Databases

 • Module 7: Restoring SQL Server Databases
  Understanding the Restore Process
  Restoring Databases
  Advanced Restore Scenarios
  Point-in-Time Recovery
  Lab: Restoring SQL Server Databases

 • Module 8: Automating SQL Server Management
  Automating SQL Server management
  Working with SQL Server Agent
  Managing SQL Server Agent Jobs
  Multi-server Management
  Lab: Automating SQL Server Management

 • Module 9: Configuring Security for SQL Server Agent
  Understanding SQL Server Agent Security
  Configuring Credentials
  Configuring Proxy Accounts
  Lab: Configuring SQL Server Agent

 • Module 10: Monitoring SQL Server with Alerts and Notifications
  Monitoring SQL Server Errors
  Configuring Database Mail
  Operators, Alerts, and Notifications
  Alerts in Azure SQL Database
  Lab: Monitoring SQL Server with Alerts and Notifications

 • Module 11: Introduction to Managing SQL Server by using PowerShell
  Getting Started with Windows PowerShell
  Configure SQL Server using PowerShell
  Administer and Maintain SQL Server with PowerShell
  Managing Azure SQL Databases using PowerShell
  Lab: Using PowerShell to Manage SQL Server

 • Module 12: Tracing Access to SQL Server with Extended Events
  Extended Events Core Concepts
  Working with Extended Events
  Lab: Using SQL Server Extended Events

 • Module 13: Monitoring SQL Server
  Monitoring activity
  Capturing and Managing Performance Data
  Analyzing Collected Performance Data
  Lab: Monitoring SQL Server

 • Module 14: Troubleshooting SQL Server
  Applying a Troubleshooting Methodology
  Resolving Service-Related Issues
  Resolving Connectivity and Login issues
  Lab: Troubleshooting SQL Server

 • Module 15: Importing and Exporting Data
  Transferring Data to and from SQL Server
  Importing and Exporting Table Data
  Using bcp and BULK INSERT to Import Data
  Deploying Data-Tier Applications
  Lab: Importing and Exporting data
Formularz zgłoszeniowy

MS-55316 Administering a SQL Database (dawniej MS-20764)

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa