MS-55341 Installation, Storage, and Compute with Windows Server (dawniej MS-20740)

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
WINDOWS SERVER
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • instalacja, aktualizacja oraz migracja serwerów i zasobów w Windows Server 2016
 • implementacja magazynów lokalnych
 • implementacja rozwiązań do przechowywania danych w przedsiębiorstwie
 • implementacja Storage Spaces oraz deduplikacji danych
 • instalacja i konfiguracja Hyper-V oraz maszyn wirtualnych
 • wdrażanie i zarządzanie kontenerami Hyper-V
 • wprowadzenie do zagadnień wysokiej dostępności oraz odtwarzania po awarii
 • implementacja i zarządzanie klastrami niezawodnościowymi
 • implementacja klastrami niezawodnościowymi maszyn wirtualnych Hyper-V
 • implementacja równoważenia obciążenia sieciowego NLB
 • zarządzanie, monitorowanie i utrzymanie maszyn wirtualnych

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSA: Windows Server 2016
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Installing, upgrading, and migrating servers and workloads
  Introducing Windows Server
  Preparing and installing Server Core
  Preparing for upgrades and migrations
  Migrating server roles and workloads
  Windows Server activation models
  Lab: Installing and configuring Windows Server

 • Module 2: Configuring local storage
  Managing disks in Windows Server
  Managing volumes in Windows Server
  Lab: Configuring local storage

 • Module 3: Implementing enterprise storage solutions
  Overview of DAS, NAS, and SANs
  Comparing Fibre Channel, iSCSI, and Fibre Channel over Ethernet
  Understanding iSNS, DCB, and MPIO
  Configuring sharing in Windows Server
  Lab: Planning and configuring storage technologies and components

 • Module 4: Implementing Storage Spaces and Data Deduplication
  Implementing Storage Spaces
  Managing Storage Spaces
  Implementing Data Deduplication
  Lab: Implementing Storage Spaces
  Lab: Implementing Data Deduplication

 • Module 5: Installing and configuring Hyper-V and virtual machines
  Overview of Hyper-V
  Installing Hyper-V
  Configuring storage on Hyper-V host servers
  Configuring networking on Hyper-V host servers
  Configuring Hyper-V virtual machines
  Managing virtual machines
  Lab: Installing and configuring Hyper-V

 • Module 6: Deploying and managing containers
  Overview of containers in Windows Server
  Deploying Windows Server and Hyper-V containers
  Installing, configuring, and managing containers by using Docker
  Lab: Installing and configuring containers

 • Module 7: High availability and disaster recovery
  Defining levels of availability
  Planning high availability and disaster recovery solutions with Hyper-V virtual machines
  Backing up and restoring by using Windows Server Backup
  High availability with failover clustering in Windows Server
  Lab: Planning and implementing a high availability and disaster recovery solution

 • Module 8: Implementing failover clustering
  Planning a failover cluster
  Creating and configuring a new failover cluster
  Maintaining a failover cluster
  Troubleshooting a failover cluster
  Implementing site high availability with stretch clustering
  Lab: Implementing failover clustering
  Lab: Managing a failover cluster

 • Module 9: Implementing failover clustering with Windows Server Hyper-V
  Overview of the integration of Hyper-V with failover clustering
  Implementing Hyper-V VMs on failover clusters
  Key features for VMs in a clustered environment
  Lab: Implementing failover clustering with Windows Server Hyper-V

 • Module 10: Implementing Network Load Balancing
  Overview of NLB
  Configuring an NLB cluster
  Planning an NLB implementation
  Lab: Implementing NLB

 • Module 11: Creating and managing deployment images
  Introduction to deployment images
  Creating and managing deployment images by using MDT
  Virtual machine environments for different workloads
  Lab: Using MDT to deploy Windows Server

 • Module 12: Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations
  WSUS overview and deployment options
  Update management process with WSUS
  Overview of Windows PowerShell DSC
  Overview of Windows Server monitoring tools
  Using Performance Monitor
  Monitoring event logs
  Lab: Implementing WSUS and deploying updates
  Lab: Monitoring and troubleshooting Windows Server
Formularz zgłoszeniowy

MS-55341 Installation, Storage, and Compute with Windows Server (dawniej MS-20740)

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa