MS-55344 Identity with Windows Server (dawniej MS-20742)

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
WINDOWS SERVER
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • zarządzanie obiektami w AD DS
 • zaawansowane zarządzanie infrastrukturą AD DS
 • implementacja i administrowanie lokacjami oraz replikacją AD DS
 • implementacja zasad grupowych Group Policy Object (GPO)
 • zarządzanie ustawieniami użytkowników za pomocą GPO
 • zabezpieczenie AD DS
 • implementacja i konfiguracja Active Directory Certificate Services (AD CS)
 • zarządzanie i wdrażanie certyfikatów
 • implementacja i konfiguracja Active Directory Rights Management Services (AD RMS)
 • implementacja i konfiguracja Active Directory Federation Services (AD FS)
 • implementacja synchronizacji między AD DS a Azure AD
 • monitorowanie, zarządzanie i odtwarzanie AD DS

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSA: Windows Server 2016
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Installing and configuring domain controllers
  Overview of AD DS
  Overview of AD DS domain controllers
  Deploying a domain controller
  Lab: Deploying and administering AD DS

 • Module 2: Managing objects in AD DS
  Managing user accounts
  Managing groups in AD DS
  Managing computer objects in AD DS
  Using Windows PowerShell for AD DS administration
  Implementing and managing OUs
  Lab: Managing AD DS objects
  Lab: Administering AD DS

 • Module 3: Advanced AD DS infrastructure management
  Overview of advanced AD DS deployments
  Deploying a distributed AD DS environment
  Configuring AD DS trusts
  Lab: Domain and trust management in AD DS

 • Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication
  Overview of AD DS replication
  Configuring AD DS sites
  Configuring and monitoring AD DS replication
  Lab: Implementing AD DS sites and replication

 • Module 5: Implementing Group Policy
  Introducing Group Policy
  Implementing and administering GPOs
  Group Policy scope and Group Policy processing
  Troubleshooting the application of GPOs
  Lab: Implementing a Group Policy infrastructure
  Lab: Troubleshooting Group Policy infrastructure

 • Module 6: Managing user settings with Group Policy
  Implementing administrative templates
  Configuring Folder Redirection, software installation, and scripts
  Configuring Group Policy preferences
  Lab: Managing user settings with GPOs

 • Module 7: Securing Active Directory Domain Services
  Securing domain controllers
  Implementing account security
  Implementing audit authentication
  Configuring managed service accounts
  Lab: Securing AD DS

 • Module 8: Deploying and managing AD CS
  Deploying CAs
  Administering CAs
  Troubleshooting and maintaining CAs
  Lab: Deploying and configuring a two-tier CA hierarchy

 • Module 9: Deploying and managing certificates
  Deploying and managing certificate templates
  Managing certificate deployment, revocation, and recovery
  Using certificates in a business environment
  Implementing and managing smart cards
  Lab: Deploying and using certificates

 • Module 10: Implementing and administering AD FS
  Overview of AD FS
  AD FS requirements and planning
  Deploying and configuring AD FS
  Web Application Proxy Overview
  Lab: Implementing AD FS

 • Module 11: Implementing and administering AD RMS
  Overview of AD RMS
  Deploying and managing an AD RMS infrastructure
  Configuring AD RMS content protection
  Lab: Implementing an AD RMS infrastructure

 • Module 12: Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD
  Planning and preparing for directory synchronization
  Implementing directory synchronization by using Azure AD Connect
  Managing identities with directory synchronization
  Lab: Configuring directory synchronization

 • Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS
  Monitoring AD DS
  Managing the Active Directory database
  Active Directory backup and recovery options for AD DS and other identity and access solutions
  Lab: Recovering objects in AD DS
Formularz zgłoszeniowy

MS-55344 Identity with Windows Server (dawniej MS-20742)

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa