MS-55348 Administering Microsoft Endpoint Configuration Manager (dawniej MS-20703-1)

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
SYSTEM CENTER
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • omówienie funkcji System Center Configuration Manager oraz Intune
 • analiza danych z zastosowaniem zapytań oraz raportów
 • przygotowanie infrastruktury SCCM w tym grup, granice zabezpieczeń, wykrywanie oraz integracja urządzeń mobilnych z Exchange Server
 • wdrażanie i zarządzanie klientów SCCM
 • konfiguracja, zarządzanie oraz monitorowanie inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania
 • wykorzystanie Asset Intelligence
 • wybór i konfiguracja metody dystrybucji oraz zarządzania zawartością
 • dystrybucja, wdrażanie oraz monitorowanie aplikacji zarządzanych systemów oraz użytkowników
 • utrzymanie aktualizacji oprogramowania
 • zastosowanie SCCM do implementacji Endpoint Protection
 • zarządzanie elementami konfiguracyjnymi, liniami odniesienia oraz profilami w ocenie i konfiguracji ustawień zgodności oraz dostępu do danych przez użytkowników i urządzenia
 • konfiguracja strategii wdrażania systemów operacyjnych w SCCM
 • zarządzanie i utrzymanie lokacji SCCM

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Managing computers and mobile devices in the enterprise
  Overview of systems management by using enterprise management solutions
  Overview of the Configuration Manager architecture
  Overview of the Configuration Manager administrative tools
  Tools for monitoring and troubleshooting a Configuration Manager site
  Lab: Exploring the Configuration Manager tools

 • Module 2: Analyzing data using queries, reports, and CMPivot
  Introduction to queries
  Configuring SQL Server Reporting Services
  Analyzing the real-time state of a device by using CMPivot
  Lab: Creating and running queries
  Lab: Configuring SSRS
  Lab: Analyzing the real-time state of a device by using CMPivot

 • Module 3: Preparing the Configuration Manager management infrastructure
  Configuring site boundaries and boundary groups
  Configuring resource discovery
  Organizing resources using device and user collections
  Lab: Configuring boundaries and resource discovery
  Lab: Configuring user and device collections

 • Module 4: Deploying and managing the Configuration Manager client
  Overview of the Configuration Manager client
  Deploying the Configuration Manager client
  Configuring and monitoring client status
  Managing client settings and performing management operations
  Lab: Deploying the Microsoft Endpoint Configuration Manager client software
  Lab: Configuring and monitoring client status
  Lab: Managing client settings

 • Module 5: Managing inventory for PCs and applications
  Overview of inventory collection
  Configuring hardware and software inventory
  Managing inventory collection
  Configuring software metering
  Configuring and managing Asset Intelligence
  Lab: Configuring and managing inventory collection
  Lab: Configuring software metering
  Lab: Configuring and managing Asset Intelligence

 • Module 6: Distributing and managing content used for deployments
  Preparing the infrastructure for content management
  Distributing and managing content on distribution points
  Lab: Distributing and managing content for deployments

 • Module 7: Deploying and managing applications
  Overview of application management
  Creating applications
  Deploying applications
  Managing applications
  Deploying and managing Windows apps
  Lab: Creating and deploying applications
  Lab: Managing application supersedence and removal
  Lab: Using Configuration Manager to deploy Windows apps

 • Module 8: Maintaining software updates for managed PCs
  The software updates process
  Preparing a Configuration Manager site for software updates
  Managing software updates
  Configuring automatic deployment rules
  Monitoring and troubleshooting software updates
  Enabling third-party updates
  Lab: Configuring the site for software updates
  Lab: Deploying and managing software updates

 • Module 9: Implementing Defender Protection for managed PCs
  Overview of Endpoint Protection in Configuration Manager
  Configuring, deploying, and monitoring Endpoint Protection policies
  Configuring and deploying advanced threat policies
  Lab: Implementing Endpoint Protection
  Lab: Implementing advanced threat policies

 • Module 10: Managing compliance and secure data access
  Overview of Compliance Settings
  Configuring compliance settings
  Viewing compliance results
  Managing resource and data access
  Lab: Managing compliance settings

 • Module 11: Managing operating system deployment
  An overview of operating system deployment
  Preparing a site for operating system deployment
  Deploying an operating system
  Managing Windows as a service
  Lab: Preparing the site for operating-system deployment
  Lab: Deploying operating-system images for bare-metal installations

 • Module 12: Managing and maintaining a Configuration Manager site
  Configuring role-based administration
  Configuring Remote Tools
  Overview of Configuration Manager site maintenance and Management Insights
  Backing up and recovering a Configuration Manager site
  Updating the Configuration Manager infrastructure
  Lab: Configuring role-based administration
  Lab: Configuring Remote Tools
  Lab: Maintaining a Configuration Manager site

 • Module 13: What’s new in Microsoft Endpoint Configuration Manager
  Whats new in Microsoft Endpoint Manager covering each semi annual release
Formularz zgłoszeniowy

MS-55348 Administering Microsoft Endpoint Configuration Manager (dawniej MS-20703-1)

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa