MS-55371 Windows Server Administration (dawniej WS-011)

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
WINDOWS SERVER
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • omówienie systemu Windows Server 2019, zapoznanie z wersją core
 • omówienie licencjonowania
 • administracja Windows Server – omówienie najlepszych praktyk
 • zapoznanie z narzędziami do administracji: Windows Admin Center, Server Manager, RSAT, Powershell
 • implementacja Active Directory Domain Services
 • zarządzanie poprzez polityki GPO
 • zarządzanie usługami infrastruktury sieciowej (DHCP, DNS, IPAM)
 • zarządzanie magazynem danych (File server, DFS, Storage Spaces, Deduplikacja)
 • Hyper-V: virtualizacja i kontenery w systemie Windows Server
 • klastry: Planujemy i wdrażamy z Windows Server środowiska wysokiej dostępności
 • odzyskiwanie po awarii: backup i replikacja
 • RDS: wdrażanie infrastruktury usług pulpitu zdalnego
 • konfiguracja dostępu zdalnego do serwerów (VPN)
 • IIS: konfiguracja usług sieci web
 • utrzymanie i monitorowanie Windows Server
 • narzędzia do monitorowania wydajności i usług na naszych serwerach (Task Manager, Performace monitor, Resource monitor, Event viewer, Serwer Manager)
 • upgrade a migracja w Windows Server 2019

Marcin Bodzan, Microsoft Certified Trainer

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Windows Server Administration Overview
  Introducing Windows Server
  Windows Server Core Overview
  Windows Server administration principles and tools overview
  Lab: Deploying and configuring Windows Server

 • Module 2: Identity Services in Windows Server
  AD DS Overview
  Deploying Windows Server domain controllers
  Azure AD overview
  Implementing Group Policy
  Active Directory Certificate Services overview
  Lab: Implementing Identity Services and Group Policy

 • Module 3: Network Infrastructure services in Windows Server
  Deploying and managing DHCP
  Deploying and managing DNS service
  Deploying and managing IPAM
  Remote Access Services in Windows Server
  Lab: Implementing and configuring network infrastructure services in Windows Server

 • Module 4: File Servers and Storage management in Windows Server
  Volumes and File Systems in Windows Server
  Implementing sharing in Windows Server
  Implementing Storage Spaces in Windows Server
  Implementing Data Deduplication
  Implementing iSCSI
  Deploying Distributed File System
  Lab: Implementing storage solutions in Windows Server

 • Module 5: Hyper-V virtualization and containers in Windows Server
  Hyper-V in Windows Server
  Configuring VMs
  Securing virtualization in Windows Server
  Containers in Windows Server
  Overview of Kubernetes
  Lab: Implementing and configuring virtualization in Windows Server

 • Module 6: High Availablity in Windows Server
  Planning for failover clustering implementation
  Creating and configuring failover cluster
  Overview of stretch clusters
  High availability and disaster recovery solutions with Hyper-V VMs
  Lab: Implementing failover clustering

 • Module 7: Disaster recovery in Windows Server
  Hyper-V Replica
  Backup and restore infrastructure in Windows Server
  Lab: Implementing Hyper-V Replica and Windows Server Backup

 • Module 8: Windows Server security
  Credentials and privileged access protection
  Hardening Windows Server
  JEA in Windows Server
  Securing and analyzing SMB traffic
  Windows Server update management
  Lab: Configuring security in Windows Server

 • Module 9: RDS in Windows Server
  Overview of RDS
  Configuring a session-based desktop deployment
  Overview of personal and pooled virtual desktops
  Lab: Implementing RDS in Windows Server

 • Module 10: Remote access and web services in Windows Server
  Implementing VPNs
  Implementing Always On VPN
  Implementing NPS
  Implementing Web Server in Windows Server
  Lab: Deploying network workloads

 • Module 11: Server and performance monitoring in Windows Server
  Overview of Windows Server monitoring tools
  Using Performance Monitor
  Monitoring event logs for troubleshooting
  Lab: Monitoring and troubleshooting Windows Server

 • Module 12: Upgrade and migration in Windows Server
  AD DS migration
  Storage Migration Service
  Windows Server migration tools
  Lab: Migrating Server workloads
Formularz zgłoszeniowy

MS-55371 Windows Server Administration (dawniej WS-011)

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa