MS-55399 Implementing and Managing Microsoft Intune

Czas trwania kursu:
3 dni
Cena:
3499 zł netto
Kategoria:
MICROSOFT INTUNE
Terminy kursów:

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Introduction to Microsoft Intune
  Mobile Device Management
  Microsoft Intune
  Azure Active Directory
  AAD Identity Protection
  AAD Conditional Access

 • Module 2: Microsoft Intune device management
  Enrolling Devices
  Device Compliance
  Device Profiles
  Device Updates

 • Module 3: Microsoft Intune application management
  Application Management
  Deploying Applications
  Application Configuration
  Managing Applications
  Policy Sets and Guided Scenarios

 • Module 4: Microsoft Intune endpoint security
  Security Baselines and tasks
  Antivirus
  Disk Encryption
  Firewall
  Atack Surface reduction
  Endpoint detection and response
  Account Protection

 • Module 5: Deploying Windows with Windows Autopilot
  Windows Autopilot overview
  Preparing for Windows Autopilot deployment
  Deploying Windows 11 using Windows Autopilot

 • Module 6: Microsoft Intune additional and premium features
  Remote Help
  Tunnel for Mobile Application Management
  Endpoint Privilege Management
  Advanced Endpoint Analytics
Formularz zgłoszeniowy

MS-55399 Implementing and Managing Microsoft Intune

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa