MS-600 Building applications and solutions with Microsoft 365 core services

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
PROGRAMOWANIE
Terminy kursów:

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Implement Microsoft Identity
  Getting Started with Microsoft Identity
  Application types in Microsoft identity
  Permissions and Consent Framework
  Secure custom APIs with Microsoft Identity
  Work with users, groups, and roles in custom apps and APIs
  Lab: Implement Microsoft Identity

 • Module 2: Build apps with Microsoft Graph
  Optimize data usage with query parameters
  Optimize network traffic with Microsoft Graph
  Access user data from Microsoft Graph
  Manage Group lifecycle with Microsoft Graph
  Access Files with Microsoft Graph
  Use change notifications and track changes with Microsoft Graph
  Lab: Build apps with Microsoft Graph

 • Module 3: Extend Microsoft 365
  Introduction to customizing and extending SharePoint
  Introduction to Office client customization with add-ins
  Lab: Extend Microsoft 365

 • Module 4: Develop apps for Microsoft Teams
  Overview of building apps for Microsoft Teams
  Task-oriented interactions with messaging extensions
  Tabs in Microsoft Teams
  Create interactive conversational bots
  Collect input with task modules
  Webhooks in Microsoft Teams
  The Microsoft Graph teamwork endpoint
  Authentication and single sign-on in Microsoft Teams
  Lab: Develop apps for Microsoft Teams
Formularz zgłoszeniowy

MS-600 Building applications and solutions with Microsoft 365 core services

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa