PL-200 Microsoft Power Platform Functional Consultant

Czas trwania kursu:
4 dni
Cena:
2999 zł netto
Kategoria:
POWER PLATFORM
Terminy kursów:

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Introduction to Microsoft Power Platform
  Microsoft Power Platform overview
  Lab: Validate lab environment

 • Module 2: Work with Dataverse
  Work with tables
  Understand data types and behavior
  Configure security settings
  Lab: Create an app
  Lab: Create tables and columns
  Lab: Create relationships
  Lab: Additional table settings

 • Module 3: Make model-driven apps with Power Apps
  Building blocks of model-driven apps
  Design model-driven apps
  Forms and views
  Lab: Modify views
  Lab: Modify forms
  Lab: App designer

 • Module 4: Make canvas apps with Power Apps
  Power Apps studio
  Canvas apps capabilities
  User experience
  Lab: Build a canvas app
  Lab: Work with data and services
  Lab: User experience

 • Module 5: Make portals with Power Apps
  Power Apps portals architecture
  Access Microsoft Dataverse in your portal
  Authentication and user management

 • Module 6: Introduction to automation
  Business rules
  Power Automate overview
  Lab: Configure a new business rule
  Lab: Create security roles
  Lab: Create users
  Lab: Advanced business rules

 • Module 7: Build Power Automate cloud flows
  Fundamentals of cloud flows
  Triggers
  Actions
  Lab: Create a flow
  Lab: Build an approval flow

 • Module 8: Build Power Automate desktop flows
  Build desktop flows
  Use desktop flows
  Process advisor

 • Module 9: Build business process flows
  Why use business process flows
  Using business process flow designer
  Automating your business process flow
  Lab: Build a branching business process flow
  Lab: Build a business process flow

 • Module 10: Build chatbots with Power Virtual Agents
  Create a chatbot
  Configure topics
  Automate and integrate
  Configure entities
  Test and publish chatbots
  Lab: Build a chatbot

 • Module 11: Analyze data with Power Bi
  Use tabular reporting options in Dataverse
  Use charts and dashboards in Dataverse
  Get started with Power BI
  Model data in Power BI
  Create visualizations and dashboards
  Publish and share in Power BI

 • Module 12: Putting it all together
  Using solutions
  AI Builder
  Consultant skills
  Lab: Build charts
  Lab: Build dashboards
  Lab: Build delete data
  Lab: Build a Word template
  Lab: Build an Excel template
  Lab: Duplicate detection
  Lab: Import data
  Lab: Export data
Formularz zgłoszeniowy

PL-200 Microsoft Power Platform Functional Consultant

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa