PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst

Czas trwania kursu:
3 dni
Cena:
2799 zł netto
Kategoria:
POWER PLATFORM
Terminy kursów:

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Get Started with Microsoft Data Analytics
  Data Analytics and Microsoft
  Getting Started with Power BI

 • Module 2: Getting Data in Power BI
  Data Analytics and Microsoft
  Optimize Performance
  Resolve Data Errors
  Lab: Preparing Data in Power BI Desktop

 • Module 3: Cleaning, Transforming, and Loading Data in Power BI
  Shaping the Data
  Profiling the Data
  Enhance the data structure
  Lab: Loading Data in Power BI Desktop

 • Module 4: Design a Data Model in Power BI
  Introduction to data modeling
  Working with tables
  Dimensions and Hierarchies
  Lab: Data Modeling in Power BI Desktop

 • Module 5: Create Model Calculations using DAX in Power BI
  Introduction to DAX
  Real-time dashboards
  Advanced DAX
  Lab: Introduction to DAX in Power BI Desktop
  Lab: Advanced DAX in Power BI Desktop

 • Module 6: Optimize Model Performance in Power BI
  Optimize the model for performance
  Optimize DirectQuery Models

 • Module 7: Create Reports in Power BI
  Design a report
  Enhance the report
  Lab: Enhancing reports with interaction and formatting in Power BI Desktop
  Lab: Designing a report in Power BI Desktop

 • Module 8: Create Dashboards in Power BI
  Create a Dashboard
  Real-time Dashboards
  Enhance a Dashboard
  Lab: Creating a Dashboard in Power BI Service

 • Module 9: Identify Patterns and Trends in Power BI
  Advanced Analytics
  Data Insights through AI visuals
  Lab: Data Analysis in Power BI Desktop

 • Module 10: Create and Manage Workspaces in Power BI
  Creating Workspaces
  Sharing and Managing Assets

 • Module 11: Manage Files and Datasets in Power BI
  Parameters
  Datasets

 • Module 12: Row-level Security in Power BI
  Security in Power BI
  Lab: Enforce Row-Level Security
Formularz zgłoszeniowy

PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa