PL-400 Microsoft Power Platform Developer

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
POWER PLATFORM
Terminy kursów:

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Create a model-driven application in Power Apps
  Introduction to model-driven apps and Common Data Service
  Get started with model-driven apps in Power Apps
  Create and manage entities in Common Data Service
  Create and manage fields within an entity in Common Data Service
  Working with option sets in Common Data Service
  Create a relationship between entities in Common Data Service
  Define and create business rules in Common Data Service
  Create and define calculation or rollup fields in Common Data Service
  Get started with security roles in Common Data Service

 • Module 2: Create a canvas app in Power Apps
  Get started with Power Apps
  Customize a canvas app in Power Apps
  Manage apps in Power Apps
  Navigation in a canvas app in Power Apps
  How to build the UI in a canvas app in Power Apps
  Use and understand Controls in a canvas app in Power Apps
  Document and test your Power Apps application

 • Module 3: Master advance techniques and data options in canvas apps
  Use imperative development techniques for canvas apps in Power Apps
  Author an advanced formula that uses tables, records, and collections in a canvas app in Power Apps
  Perform custom updates in a Power Apps canvas app
  Complete testing and performance checks in a Power Apps canvas app
  Work with relational data in a Power Apps canvas app
  Work with data source limits (delegation limits) in a Power Apps canvas app
  Connecting to other data in a Power Apps canvas app
  Use custom connectors in a Power Apps canvas app

 • Module 4: Automate a business process using Power Automate
  Get started with Power Automate
  Build more complex flows with Power Automate
  Introduction to business process flows in Power Automate
  Create an immersive business process flow in Power Automate
  Understand advanced business process flow concepts in Power Automate
  Introduction to expressions in Power Automate

 • Module 5: Introduction to developing with Power Platform
  Introduction to Power Platform developer resources
  Use developer tools to extend the Power Platform
  Introduction to extending the Microsoft Power Platform

 • Module 6: Extending the Power Platform Common Data Service
  Introduction to Common Data Service for developers
  Extend plug-ins

 • Module 7: Extending the Power Platform user experience Model Driven apps
  Introduction to web resources
  Performing common actions with client script
  Automate business process flows with client script

 • Module 8: Create components with Power Apps Component Framework
  Get started with Power Apps component framework
  Build a Power Apps component
  Use advanced features with Power Apps component framework

 • Module 9: Extend Power Apps portals
  Introduction to Power Apps portals
  Access Common Data Service in Power Apps portals
  Extend Power Apps portals
  Build custom Power Apps portals web templates

 • Module 10: Integrate with Power Platform and Common Data Service
  Work with Common Data Service Web API
  Integrate Common Data Service Azure solutions
Formularz zgłoszeniowy

PL-400 Microsoft Power Platform Developer

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa