SC-900 Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Czas trwania kursu:
1 dzień
Cena:
1199 zł netto
Kategoria:
CLOUD SECURITY
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • koncepcja oraz metodologie bezpieczeństw
 • podstawowe usługi i typy tożsamości usługi Azure AD
 • podstawowe usługi i typy tożsamości usługi Azure AD
 • sposoby uwierzytelniania usługi Azure AD
 • zarządzanie dostępem w usłudze Azure AD
 • sposoby ochrony tożsamości i zarządzania usługi Azure AD
 • sposoby zabezpieczeń Azure Sentinel
 • sposoby ochrony przed zagrożeniami na platformie Microsoft 365
 • sposoby zabezpieczenia punktów końcowych w usłudze Microsoft Intune
 • możliwości eDiscovery dla platformy Microsoft 365

Robert Przybylski, Microsoft Certified Trainer

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Describe the concepts of security, compliance, and identity.
  Describe security and compliance concepts
  Describe identity concepts

 • Module 2: Describe the capabilities of Microsoft identity and access management solutions
  Describe the basic services and identity types of Azure AD
  Describe the authentication capabilities of Azure AD
  Describe the access management capabilities of Azure AD
  Describe the identity protection and governance capabilities of Azure AD
  Lab: Explore Azure Active Directory
  Lab: Explore Azure AD Authentication with self- service password reset
  Lab: Explore access management in Azure AD with Conditional Access
  Lab: Explore identity governance in Azure AD with Privileged Identity Management

 • Module 3: Describe the capabilities of Microsoft security solutions
  Describe the basic security capabilities in Azure
  Describe the security management capabilities of Azure
  Describe the security capabilities of Microsoft Sentinel
  Describe the threat protection capabilities of Microsoft 365 Defender
  Lab: Explore Microsoft Defender for Cloud Apps
  Lab: Explore Microsoft Sentinel
  Lab: Explore Microsoft Defender for Cloud
  Lab: Explore Azure Network Security Groups (NSGs)
  Lab: Explore the Microsoft 365 Defender portal

 • Module 4: Describe the capabilities of Microsoft compliance solutions
  Describe the Service Trust Portal and privacy at Microsoft
  Describe the compliance management capabilities of Microsoft Purview
  Describe information protection and data lifecycle management in Microsoft Purview
  Describe the insider risk capabilities in Microsoft Purview
  Describe the eDiscovery and audit capabilities of Microsoft Purview
  Describe the resource governance capabilities in Azure
  Lab: Explore the Core eDiscovery workflow
  Lab: Explore Azure Policy
  Lab: Explore the Service Trust Portal
  Lab: Explore the Microsoft Purview compliance portal & Compliance Manager
  Lab: Explore sensitivity labels in Microsoft Purview
  Lab: Explore insider risk management in Microsoft Purview
Formularz zgłoszeniowy

SC-900 Security, Compliance, and Identity Fundamentals

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa