CBSG-201 SQL SERVER - wysoka dostępność

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3499 zł netto
Kategoria:
SQL SERVER
Terminy kursów:

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób chcących poznać mechanizmy wysokiej dostępności w SQL Server. Podczas szkolenia poruszone zostaną tematy związane z replikacją, Log Shippingiem, Mirroringiem, Always On – FCI oraz grupami dostępności.
                  Przemysław Rosłon, Microsoft Certified Trainer

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Wysoka dostępność – wprowadzenie
  a) Porównanie mechanizmów wysokiej dostępności
  b) Odzyskiwanie awaryjne
  c) Parametry RPO i RTO
  d) Edycje

 • Log Shipping
  a).Wprowadzenie
  b) Wymagania
  c) Konfiguracja

 • Mirroring
  a) Wprowadzenie
  b) Wymagania
  c) Automatyczne vs manualne przełączanie – failover
  d) Konfiguracja
  e) Dlaczego zdeprecjonowano tą funkcję

 • Klaster (Failover Clustering) w Windows Server
  a) Wprowadzenie
  b) Budowa klastra
  c) Quorum
  d) Zalecenia w stosunku do SQL Server

 • Always On Failover Clustering
  a) Wstęp
  b) Konfiguracja FCI
  c) Monitoring

 • Always On Availability Groups
  a) Wstęp
  b) Budowa grupy dostępności
  c) Tworzenie Listenera
  d) Migracja z Mirroringu
  e) Synchroniczny tryb zatwierdzania
  f) Asynchroniczny tryb zatwierdzania
  g) Automatyczne przełączanie bez utraty danych
  h) Automatyczne przełączanie
  i) Wymagania dla ręcznego przełączania awaryjnego
  j) Routing
  k) Monitoring grup dostępności

 • Distributed Availability groups
  a) Wymagania
  b) Konfiguracja
  c) Ograniczenia

 • Wysoka dostępność dla usług Azure SQL Database i Azure SQL Managed Instance
  a) Wstęp
  b) Konfiguracja
Formularz zgłoszeniowy

CBSG-201 SQL SERVER - wysoka dostępność

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa