CBSG-101 Wdrażanie i konfiguracja Windows 10 w środowisku domenowym

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
WINDOWS 10/11/365
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Instalacja systemu
 • Personalizacja i działania poinstalacyjne
 • Zarządzanie poprawkami i uaktualnieniami
 • Konfiguracja sieci w Windows
 • Zarządzanie magazynem
 • Zarządzanie aplikacjami
 • Zarządzanie dostępem do danych, uprawnieniami
 • Omówienie podstawowych narzędzi diagnostycznych

Marek Nadstawny, Microsoft Certified Trainer

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Installing Windows
  Introducing Windows Client
  Windows Client Editions and Requirements
  Installation Methods
  Upgrading and Migrating Windows Clients
  Deployment Methods
  Lab: Deploying Windows using Windows ADK tools
  Lab: Migrating User Settings using USMT

 • Module 2: Configuring Authorization & Authentication
  Authentication
  Managing Users and Groups
  Configuring User Account Control
  Implementing Device Registration
  Lab: Managing Domain Authentication
  Lab: Managing Local User and Microsoft Account Authentication
  Lab: Managing password and account options
  Lab: Managing Azure AD Authentication

 • Module 3: Post-installation Configuration and Personalization
  Configure and Customize the Windows Start Menu
  Common Configuration Options
  Advanced Configuration Methods
  Managing Drivers and Devices
  Lab: Managing local and network printers
  Lab: Managing Windows 10 Settings
  Lab: Synchronizing settings between devices

 • Module 4: Updating Windows
  Windows Servicing Model
  Updating Windows
  Lab: Managing Windows Update Settings

 • Module 5: Configuring Networking
  Configure IP Network Connectivity
  Implement Name Resolution
  Implement Wireless Network Connectivity
  Remote Access Overview
  Remote Management
  Lab: Configuring Network Connectivity
  Lab: Configuring and Testing Name Resolution
  Lab: Administering Windows 10 Using Remote Management

 • Module 6: Configuring Storage
  Managing Storage
  Managing Disks and Volumes
  Managing Storage Spaces
  Lab: Creating a Storage Space
  Lab: Managing Storage

 • Module 7: Configuring Data Access and Usage
  Overview of File Systems
  Configuring and Managing File Access
  Configuring and Managing Shared Folders
  Managing User Files
  Lab: Configuring and Managing Permissions and Shares
  Lab: Using Conditions to Control Access and Effective Permissions
  Lab: Work Folders
  Lab: Synchronizing files with OneDrive

 • Module 8: Managing Apps in Windows Client
  Providing Apps to Users
  Managing Universal Windows Apps
  Managing the Microsoft Edge Browser
  Lab: Configuring Microsoft Edge to support Internet Explorer Enterprise Mode
  Lab: Installing Apps in Windows 10

 • Module 9: Configuring Threat Protection and Advanced Security
  Malware and Threat Protection
  Microsoft Defender
  Connection Security Rules
  Advanced Protection Methods
  Lab: Configuring Microsoft Defender Antivirus and Windows Security
  Lab: Configuring Firewall and Connection Security
  Lab: Configuring BitLocker

 • Module 10: Supporting the Windows Client Environment
  Windows Architecture
  Support and Diagnostic Tools
  Monitoring and Troubleshooting Computer Performance
  Lab: Monitoring Reliability and Performance
  Lab: Monitoring Events

 • Module 11: Troubleshooting Files & Applications
  File Recovery in Windows 10
  Application Troubleshooting
  Lab:
  Using File History to Recover File

 • Module 12 : Troubleshooting the OS
  Troubleshooting Windows Startup
  Troubleshooting Operating System Service Issues
  Lab:
  Using Advanced Startup and Windows RE to recover from Boot Failures
  Lab: Recovering Windows using Reset This PC

 • Module 13:Troubleshooting Hardware and Drivers
  Troubleshooting Device Driver Failures
  Overview of Hardware Troubleshooting
  Troubleshooting Physical Failures
  Lab: Troubleshooting Hardware by Using Windows Memory Diagnostics
  Lab: Recovering Windows by using a Restore Point
Formularz zgłoszeniowy

CBSG-101 Wdrażanie i konfiguracja Windows 10 w środowisku domenowym

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa