WS-012 Windows Server 2019 Hybrid and Azure IaaS

Czas trwania kursu:
3 dni
Cena:
2399 zł netto
Kategoria:
WINDOWS SERVER
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • omówienie usługi Azure IAAS: VMs, storage, network
 • omówienie możliwości połączenia środowisk, platform (on-premises, cloud)
 • implementacja Active Directory w scenariuszach hybrydowych (Implementacja ADDS, integracja ADDS z Azure AD, Single Sign-ON)
 • narzędzia administratora: Windows Admin Center, Powershell, Portal Azure
 • narzędzia administratora: Azure Arc, Azure Monitor, Azure Monitor
 • omówienie możliwości integracji z Azure Security Center, Azure Sentinel
 • Azure Files i Azure File Sync: Omówienie, instalacja i konfiguracja – rola serwera plików w chmurze
 • Azure VM: uruchamianie i konfiguracja (Azure VM networking, storage, security)
 • wykorzystanie Windows Admin Center do zarządzania VMs w chmurze
 • wykorzystanie Powershelll oraz Cloud Shell do zarzadzania VMs w chmurze
 • planowanie i wdrażanie scenariuszy migracji
 • planowanie i wdrażanie scenariuszy backupu (kopia zapasowa i odtwarzanie w chmurze)

Marcin Bodzan, Microsoft Certified Trainer

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Introducing Azure Hybrid IaaS with Windows Server 2019
  Overview of Azure IaaS
  Overview of the Azure Hybrid Model
  Using hybrid admin tools

 • Module 2: Implementing Identity in Hybrid Scenarios
  Implementing AD DS on Azure IaaS
  Integrating AD DS with Azure AD
  Implementing managed AD DS environments
  Lab: Implementing integration between AD DS and Azure AD

 • Module 3: Facilitating hybrid management and operational monitoring in hybrid scenarios
  Windows Admin Center
  Azure Arc
  Azure Monitor
  Azure Automation
  Lab: Using Windows Admin Center in hybrid scenarios

 • Module 4: Implementing security solutions in hybrid scenarios
  Azure Security Center
  Azure Sentinel
  Managing Windows Updates
  Lab: Using Azure Security Center in hybrid scenarios

 • Module 5: Implementing File Services in hybrid scenarios
  Implementing Azure Files
  Implementing Azure File Sync
  Lab: Implementing Azure File Sync

 • Module 6: Deploying and configuring Azure VMs
  Deploying Azure VMs
  Configuring Azure VM networking
  Configuring Azure VM storage
  Configuring Azure VM security
  Lab: Deploying and configuring Windows Server 2019 on Azure VMs

 • Module 7: Managing and maintaining Azure VMs
  Managing Azure VMs running Windows Server 2019
  Maintaining Azure VMs running Windows Server 2019
  Lab: Managing Azure VMs running Windows Server 2019

 • Module 8: Planning and implementing migration and recovery services in hybrid scenarios
  Azure Migrate
  Storage Migration Server
  Azure Site Recovery
  Storage Replica
  Azure Backup
  Lab: Implementing Azure-based recovery services
  Lab: Testing Azure-based recovery services
Formularz zgłoszeniowy

WS-012 Windows Server 2019 Hybrid and Azure IaaS

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa