WS-050 Migrating Application Workloads to Azure

Czas trwania kursu:
2 dni
Cena:
2099 zł netto
Kategoria:
AZURE
Terminy kursów:

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Planning and Assessing and Azure Migration
  Cloud Migration – Business Motivations, Goals and Outcomes
  Discovery and Assessment
  Lab: Discover and Assess On-Premises Resources for Migration

 • Module 2: Introduction to Data Migration
  Azure Data Box
  Database Migration
  Lab: Migrate On-Premises SQL Server Database to Azure SQL Managed Instance

 • Module 3: Implementing Migration using Azure Migrate Services
  Overview of Azure Migrate Server Migration
  VMware – Agentless Migration
  VMware – Agent-based Migration
  Securing Migrated Workloads
  Datacenter Migration using Microsoft Migration Factory
  Lab: Replicate Virtual Machines to Azure

 • Module 4: Backup and Disaster Recovery in Azure
  Azure Backup Overview
  Implementing Azure IaaS Backup
  Azure to Azure Site Recovery
  Application Disaster Recovery
Formularz zgłoszeniowy

WS-050 Migrating Application Workloads to Azure

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa